Yorgun Akþamlar
Sezen Aksu

Yine akþam oluyor
Deniz durgun hava durgun
Ýsyanlar ümitlerle ben
Ve yalnýzlýðým yorgun

Yine tanýdýk çehreler
Gülüþler ayný
Gözler solgun
Bir günü daha yaþanmýþ
Þu geçip giden ömrün

Dilimde anlamsýz bir dolu söz
Ne yaptýðým belli ne istediðim
Bir günü daha yaþanmýþ ömrün
Bilmiyorum ki nedir beklediðim

Yine yüreðim daralýyor
Kelimeler düðüm düðüm
Bir günü daha yaþanmýþ
Þu geçip giden ömrün