Ýstanbul Ýstanbul Olalý
Sezen Aksu

Uzanýp Kanlýca'nýn orta yerinde bi taþa
Gözümün yaþýný yüzdürdüm Hisar'a doðru
Yapacak hiçbir þey yok gitmek istedi gitti
Hem anlýyorum hem çok acý tek taraflý bitti

Bi lodos lazým þimdi bana bi kürek
Zulada birkaç þiþe yakut yer gök kýrmýzý
Söverim gelmiþine geçmiþine ayýpsa ayýp
Düþer üstüme akþamdan kalma sabah yýldýzý

Ah Ýstanbul Ýstanbul olalý
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aþkýndan
Kalmadý bende gururdan eser

Ne acý ne acý insan kendine ne kadar yenik
Bulunmadý ihanetin ilacý yürek koca bir karadelik
Yapacak hiçbir þey yok gönül bu sevdi
Yeni bir ten yeni bir heyecan bilirim üstelik