Yýllar Sonra
Sezen Aksu

Hiçbir þey kalmasýn
Hepsi silinsin hepsi

Elimde olsa yýrtardým gölgeni
Resmine vurmuþ bir pazar günü
Yýllar sonra

Hiçbir þey kalmasýn
Hepsi silinsin hepsi