Zelzele
Sezen Aksu

Bu gece þehirde
Bir teveccüh var, var, var, var
Can alýþveriþte
Her taraf pazar
Ayaklar altýnda hey hey
Sabaha kadar
Kubbeler hu çeker
Kullar sallanýr
Hu hu hu

Bu nasýl ibadet
Kimin çaðrýsý vay, vay, vay, vay
Bütün bakýþlarda
Safran sarýsý
Evler secde etmiþ hey hey
Gece yarýsý
Odalar hu çeker
Holler sallanýr
Hu hu hu

Ne yardan haber var
Artýk ne serden vay, vay, vay, vay
Göz gözü görmüyor
Kardan topraktan
Telgraf telgraf hey hey
Ayrýlýklardan
Direkler hu çeker
Teller sallanýr
Hu hu hu

Nedir topraktaki
Bu iniþ kalkýþ vay, vay, vay, vay
Bir tarafta ecel
Bir tarafta kýþ
Bütün bahçelerde hey hey
Ayin baþlamýþ
Aðaçlar hu çeker
Dallar sallanýr
Hu hu hu

Bu gece þehirde
Bir teveccüh var, var, var, var
Can alýþveriþte
Her taraf pazar
Ayaklar altýnda hey hey
Sabaha kadar
Kubbeler hu çeker
Kullar sallanýr
Hu hu hu
Hu hu hu
Hu hu hu
Hu hu hu
Hu hu hu