Zor Yýllar
Sezen Aksu

Acýlardan bir türkü düþünce yüreðime
Yetmiyor sevda sözleri yaralanmýþ ömrüme
Sýðýnaklar aramak kederli þarkýlarda
Biraz daha yitip gitmek yýpranan dostluklarda

Yaralayan sözler gibi
Bilinmeyen izler gibi
Birbirini gözler gibi
Zor, zor yýllar

Uykusuz gecelerde sarýveren kaygýlar
Kuþkuyla gözlediðim o ölüm dolu sokaklar
Eksildi ömrümüzden umut dolu o yýllar
Siz miydiniz bizler miydik yorgun düþen kuþaklar