Ayrýlýk
Soner Arýca

Gönlüme bir kor düþer
Gitme öyle zamansýz
Önce hayaller biter
Yanar külsüz dumansýz

Baharlar hiç gelmez
Mevsim hep kýþ olur
Günlerime güneþ doðmaz
Hislerim uyur

Dilimden hiç düþmez
Adýn hasret olur
Yüreðimde sýzý dinmez
Gülmek güç olur

Ayrýlýklar yara açar yara üstüne
Yaðmur aðlar sensizliðe iç çekiþime
Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur
Eðer gidersen bu aþka çok yazýk olur