Az mý Sevdim (Ashima Loya)
Soner Arýca

Seni bana verdiler de ben mi almadým
Tenhalarda sen yandýn da ben mi yanmadým
Ýbret olsun elaleme çok sevdim ben çok
Sen sonunda benim olacaksýn yok çaresi yok

Söyle haydi söyle az mý sevdim yar
Adýný yazdým dünyaya yetmedi mi ah
Bende bu dert yýllardan beri var
Denize sor güneþe sor
Söylesin daðlar
Benim sevdam bir gün deðil
Ölene kadar
Güneþi al gözlerimden yýldýzlarý al
Bende mutluluktan yana daha çok þey var
Bir görüþte aþk bizimki helalimsin yar
Sen gönlümde hep kalacaksýn
Geçse de yýllar