Benden Kaçma
Soner Arýca

Üstümüze doðar her gün güneþ
Dedin de kandým yar
Mahçup oldum ele güne karþý
Durumum aþikar
Son kere girdim bu yola seninle
Yanýmda olsana ah
Tez atýp kendini meçhule
Amansýz kaçma

Gaflete düþtüm ah
Düþtüm yollarýna
Alsana koynuna benden kaçma
Dostum ben sana düþman sanma

Gitsen bile sen hep bileceksin
Güneþin doðduðu yer benim
Ýnat etme yine geleceksin
Bir oyun bu huyun bu senin

Özledim daha gün dolmadý bak
Yarýna ölür bu yürek
Gecelere karýþýp yok olma yeniden
Bu sefer sonsuza dek