Beni Býrakma
Soner Arýca

Git hadi git ciðerim yanýyor
Son gece bu, beni sevsen ne olur
Kim saracak beni kim sevecek
Dur dokunma yüreðim acýyor
Sevme beni sevdalardan vurgunlar yedim
Bana çok gördüðün aþký sen ellere ver
TerkediliþÝm ilk deðil alýþýr gönlüm
Sevilmeden sevmek var ya o daha beter

Hadi beni öldür beni unut
Hadi beni göm yalnýzlýða
Hadi bana hepsi yalan de
Beni býrakma