Beni Yine Sev
Soner Arýca

Uzadý geceler
Sabah olmuyor
Doðsa da güneþi
Gözüm görmüyor
Benim de yüreðim
Ýnceden sýzlýyor
Tuz bas yarama
Durmadan kanýyor

Sevme tenimden baþka ten
Görme yüzümden baþka yüz
Duyma sesimden baþka ses
Üzme beni bu sefer

Nerde olursan ol
Kimle kalýrsan kal
Bitmesin aþkýn, sürsün sevdan
Beni yine dün gibi sev

Nerde olursan ol
Kimle kalýrsan kal
Gün deme, gece deme
Zor deme, zul deme
Beni yine dün gibi sev