Bitmeliysen Bit
Soner Arýca

Saçlarýn silinir düþümden önce
Hayalin tutuþur düþüncelerde
Sevda mý o ne ki erir günden güne
Bitmeliysen bit, beni bitirme

Seçmedim mevsimden ben ayrýlýðý
Zamanla yitmeyi sen belirledin
Günlerden karayý ben istemedim
Bitmeliysen bit, beni bitirme

Bitir kendini, aþkýmýz gibi
Benden uzak dur yeter beni bitirme
Ýçim titriyor tüm bitiþlerde
Bende kalma git yeter beni bitirme

Anacak þarkýlar belki olacak
Sanma ki susacak sana dualar
O aþk ki bir daha yaþanmayacak
Bitmeliysen bit, beni bitirme