Derbeder
Soner Arýca

Nasýl oldu bilmiyorum
Neden diye düþünmeden
Aþka düþtü dertsiz baþým
Dert arar gibi kendine
Gel de kader de istersen
Sana aþýk olmak varmýþ
Büyüledin sardýn beni
Niye yaptýn bunu niye
Hani böyle bir aþk yoktu
Hani sende çok þanslýydýn
Hani bendim tek gerçeðin
Ölse herþey ben ölmezdim
Ölüyorum günden güne
Gülüm soldu gönlüm soldu
Ýçimdeki çocuk soldu
Niye yoksun söyle niye

Periþaným paramparça
Darýldým, kýrgýným sana
Kahroldum sen gidince
Kendimi vurdum yollara
Hani nerde yeminlerin
Bitecekti bu gitmeler
Sebebi sensin halimin
Derbeder oldum derbeder