Devlerin Aþký
Soner Arýca

Bütün kapýlarý açýlacak
Gönlümün bu gece
Hayat film gibi akýp gider
Gözlerimin önünde
Yaþadýðým aþklarýn en güzeli sendin
Devlerin aþký gibi
Büyüktü bizim aþkýmýz
Unutamadým seni
Avutamadým bu kalbi