En Güzel Serüven
Soner Arýca

Geliver ansýzýn geliver
Sensiz zor geceler
Olsun o depremler
Yeniden sevmeli gözlerim sevdiði gözleri
Tek çarem oluver
Salýver bitimsiz aþklara
Sürsün çok seneler
Bize bu his yeter
Bilirim seninle yaþanýr
En güzel serüven, en güçlü serüven

Gel yýllara yazýlýp kalacak serüven
Senle olsun
Beni al hatýrý sayýlýr bir anda býrak
Tövbeler yok bitsin artýk
Gövdem deniz sana açýk
Yaþanmamýþ her ne varsa
Yaþatta git, sen de yaþa