Gözünaydýn
Soner Arýca

Gözün aydýn olan oldu sonunda
Görenler þaþýrdý senin kolunda
Gözün aydýn olan oldu sonunda
Kaderim deðiþti senin yolunda

Ýçelim hayatý delice kana kana
Düþmanlar olsa da dostlar
Hep bizden yana

Þakasý yok giden geri gelmiyor
Sensiz hayat bana bir tat vermiyor