Herþey Yolunda
Soner Arýca

Bir deli telaþ içimdeki savaþ
Nefretim yok korkular uzak
Yol senin yolun sen öðrettin
Yoluna devam et hemen uzaklaþ
Ýlk giden sen yanan bendim
Sonuna geldim yavaþ yavaþ
Sen beni deðil kendini yaktýn
Olsa bile hep gözümde o yaþ

Yalan yok, sebebi yok
Adýmlarýmýn hesabý yok
Doðduðun güne lanetim yok
Herþeyin çok üstünde aþk
Ölen yok, tükenen yok
Vur yeniden hiç zararý yok
Beni sevdamla sen tek baþýma býrak
Herþeyin çok üstünde aþk

Darda kaldým boðulmadým bak
Herþey yolunda
Erteledim seni düþüncemden
Kararmadý dünya