Kurnazlýk In Pasiflik Out
Soner Arýca

Sen uyanda bak etrafýna bir þöyle
Aþk gibi güzel bir þey var elbette
Tek taraflý dans etme sakýn hoþ diye
Yar için deðer duygusu var sende

Gün gelecek göreceksin kendini tek baþýna
Geç olacak yarýn belki deðermi bir insana

Adý üstünde platonik bir aþk
Ýsmi cismi belli deðil bak
Onun yerine bildik birini seç
Bin kere anlat bir kere olmaz
Sokma akýl bu yedi adým gitmez
Formülü verdim hiç zaman harcama hiç

Kaç asýr sürer ya da kaç gün kaç gece
An gelir hüsran siner durur her yere
Aþk çözümü zor ve de uzun bilmece
Çok sarsýlmadan uyanda gel kendine

Þimdi bunlar çok moda þeyler
Kurnazlýk in pasiflik out
Demode olmuþ fikri içinden at