Olmadý Yar
Soner Arýca

Anladým çilem dolmadý yar
Hasretin bitmez
Her ne yaptýysam olmadý bak
Aklým hep sende
Gün olur diner diyenler
Hoþ söylerlerde
Böyle giderse
Bendeki tutkun sevdan hiç dinmez

Aðladým silen olmadý yüzümü
Ýnledim duyan olmadý sesimi
Darbeler aldým aþkýndan
Gel bana, sev yine, sar beni yar

Olmadý sensiz olmadý yar
Dolmadý yerin dolmadý yar
Çok kere denedim unutmayý
Dinmedi aþkýn dinmedi yar