Orda Bir Köy Var
Soner Arýca

Orda bir köy var uzakta
O köy bizim köyümüzdür
Gezmesek de tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür
Orda bir ev var uzakta
O ev bizim evimizdir
Yatmasak da kalkmasak da
O ev bizim evimizdir
Orda bir dað var uzakta
O dað bizim daðýmýzdýr
Ýnmesek de çýkmasak da
O dað bizim daðýmýzdýr
Orda bir ses var uzakta
O ses bizim sesimizdir
Duymasak da týnmasak da
O ses bizim sesimizdir
Orda bir yol var uzakta
O yol bizim yolumuzdur
Dönmesek de varmasak da
O yol bizim yolumuzdur