Özledim
Soner Arýca

Nice zamandýr durmadan ararým
Düþlerimde görmektir tek dermaným
Tutmadýkça ellerini aðlarým
Sen nerdesin ben nerdeyim sevdiðim
Tek suçum odur ki gönül verdiðim

Özledim, çok özledim
Dönüþüne bel baðladým
Yandým aþkýn uðruna
Efkar bastý aðladým

Bir düþün ki þiir gözlüm baharý
Çiçeklere dolanmýþ o saçlarý
Tutmadýkça, sarmadýkça aðlarým
Bahar nerde sen nerdesin sevdiðim
Tek suçum odur ki gönül verdiðim

Özledim, çok özledim
Dönüþüne bel baðladým
Yandým aþkýn uðruna
Efkar bastý aðladým

Ulaþmak isterdim sana sesimle
Duvarda asýlý kýrýk sazýmla
Bir düþünle kaldým bir de özünle
Sazým nerde sen nerdesin sevdiðim
Tek suçum odur ki gönül verdiðim

Özledim, çok özledim
Dönüþüne bel baðladým
Yandým aþkýn uðruna
Efkar bastý aðladým