Sebebim
Soner Arýca

Yapamam söz veremem
Sonu yok seninle olamam
Kapalý bir kapýsý acýlý yaslý yüreðim

Alaca düþtü gönlüme
Baharý saklý sevgimin
Yaralý gelme üstüme
Ýnadý haklý sevgimin
Acýlýyým yaralýyým ah dur

Kanarsam bir daha yasaklý aþklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz kendim olamam
Zorla varolurum
Yarýnsýz gecelere boðulurum

Sebebim ah dünlerim
Sebebim zor günlerim
Dualarým tanrýya
Düþürmesin bir daha
Yasak aþkýn kollarýna