Sen Türküler Söyle
Soner Arýca

Bak geçmiþte kalan anlara dön bak
Hüznü bir yana býrak
Gül gözlerimde gözlerin yansýn
Son satýr sana yazýlacak
Þimdi gelen gün için bir türkü söyle
Yolun çok daha uzun
Zor kilitleri açýlýr hayatýn
Sesi sevdadýr suskunluðun

Her gün batýmýnda yorgun duygular
Son zannettiðim yeni baþlangýçlar
Esmez kara rüzgarlar
Biz savrulmazdýk
Sev býkma sevmekten
Sev inan yeter artar

Sen türküler söyle aþka dair
Eþlik eder sana ben de söylerim
Sesin yayýlsýn hýzla bütün evrene
Söz verdim seni hep hep seveceðim