Vefasýz
Soner Arýca

Ne güzel baþlamýþtýk biz seninle
Paylaþmýþtýk herþeyi
Hani sen hep benimdin ben de senin
Geride kaldý artýk herþey
Gün olur anlarsýn çok acý çektim
Ardýna yaralý bir kalp býraktýn
Önce çocuksu gülmen apansýz gitti benden
Sonra da inandýðým herþey

Acýlarla yüreðimi kanattýn
Söz vermiþtin ama sen beni aldattýn
Tanrý hesap sorsun benim için sana
Beni yaktýn, yýktýn, gittin vefasýz