Yaðmur (Rain)
Soner Arýca

Ne söylüyor yaðmur bak ne diyor dinle
Dinlesene gitme gitme kal benimle
Yaðarsa bütün gece
Aþkým büyür böylece
Kim aldýrýr yaðmura
Seninle olunca

Ne söylüyor yaðmur bak ne diyor sana
Aðlýyor mu bulutlar sor aþkýmýza
Söz verdi güneþ bize
Acýmýþ sevgimize
Yarýn doðarmýþ erkenden
Eðer bu gece gitmezsen
Ne söylüyor yaðmur bak ne diyor dinle

Dur dinmeden gitme
Gitme kal benimle
Rüzgârlar incitir seni
Korkarým dön geri