Vídeo de Aðlama Bebeðim
Ahmet KayaAðlama bebek, aðlama sende
Umut sende yarýn sende.
Yaðmur gibi gözlerinden akan yaþ niye,
Bu suskunluk, bu durgunluk, sýkýntýn/kýrgýnlýk niye.

Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaþýlmaya hazýr
Bir hayat var.

Aðlama bebeðim aðlama sende
Acý sende hasret sende.
Dalýp dalýp derinlere düþünmen niye,
Bu küskünlük, bu dargýnlýk, sýkýntýn/kýzgýnlýk niye.