Vídeo de Beni Bul Anne
Ahmet KayaDün gece gördüm düþümde
Seni özledim anne
Elin yine ellerimde
Gözlerin aðlamaklý
Gözyaþlarýný sildim anne

Camlar düþtü yerlere
Elim elim kan içinde
Yanýma gel yanýma anne
Ýki yanýmda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul beni bul anne

Dün gece gördüm düþümde
Seni özledim anne
Gözlerinden akan bendim
Düþtüm göðsüne
Söyle canýn yandýmý anne
Camlar düþtü yerlere
Elim elim kan içinde
Yanýma gel yanýma anne