Vídeo de Sel Dað
Ahmet KayaBu hasretlik kalýr gitmez tenimden
Eksilmez acýlar ezik yüreðimden
Alma baþýný nasýrlý ellerinden
Sen istedin gültenimde yaralar
Bu ayrýlýk hem seni
Hem beni yaralar.

Sel daðda birleþince
daðda güller ezilince
yara açtý gültenimde
Aðlar daðlar
Daðlar aðlar
Yüreðimi sancý sarar.

Sel daðda kalýr gitmez
Sel altýnda güller bitmez
Gültenimde yara geçmez.