Vídeo de Sana Uzandým
Serdar OrtaçBu sabah sensiz açtým ellerimi
Kara bir bulutun orda sen vardýn
Uyan uykudan, uyanda gel yanýma
Getir Allahým
Soramam seni, hazan gülüm nerede
Yaradan onu ayýrdý cennetine
Seni beklerdim gurbet elde bile
Neden Allahým
Sana uzandým yine varamadým
Veren Allah aldý da doyamadým
Seni göðsüme sarýpta uyuyamadým
Neden Allahým
Birini aldýn, beni ne býraktýn?
Bu can onsuz yaþar mý sandýn
Yaðmur oldum, kapýna dayandým
Götür Allahým