Vídeo de Ben Annemi Ýsterim
Sezen AksuDaðda belimde odun, beni ne hale kodun
Tarlada ýrgat avrat, hanede hazýr hatun

Bir uþak göbeðimde, altýsý eteðimde
Yedi bitirdi beni, anandaki o çene

Dünyanýn gailesi, yetmezmiþ gibi bir de
El ayak çekilince, sen bitersin dibimde

Uy çalsýn kemençeler de, ben bir horon tepeyim
Çatlasýn kaynýmgiller, bari kurtlarým dökeyim

Fýndýðý ben toplarým, kýrmasý sana düþer
Uy ellerin iyisi, geh geh gerinip þiþer

Üþüdüm senden baba ocaðý, gözümde tüter
Uy adaletsiz dünya, gücün hep bize mi yeter?

Bir bezden bebem vardý, bohçamda hayallerim
Kýzlýðým yarým kaldý, ben annemi isterim