Vídeo de Oyun Bitti
Soner ArýcaYeter artýk bu son veda
Oyun bitti öyle bakma
Giden gitti sorma içimden
Nasýl yansýn bu yürek yeniden
Gücüm yokki baþtan denesem

Sen istedin böyle bitmesini
Gölgesi düþtü bak ihanetin
Kör oldu gözleri hislerimin
Þimdi senden intikam alýyor