Friend
Vineyard

Friend, You call me friend
Friend, You call me friend
I love to hear Your voice
I love To hear Your voice
I love to hear You call me Your friend

You know me by name
You know me by name
You treasure my very life
You treasure my very life
You've captured my heart and I'm Your friend