A Ram Sam Sam
Xuxa

A ram sam sam, a ram sam sam guli, guli , guli, guli ram sam sam(2x)
Olha a onda , olha a onda guli, guli , guli , guli ram sam sam
A ram sam sam, a ram sam sam guli, guli , guli, guli ram sam sam
Olha a onda , olha a onda guli, guli , guli , guli ram sam sam