Hava Nagila
Xuxa

Hava Nagila

Hava nagila, hava nagila, hava nagila, venishmecha
Hava nagila, hava nagila, hava nagila, venishmecha

Hava naranena, hava naranena, hava naranena, venishmecha
Hava naranena, hava naranena, hava naranena, venishmecha

Uru, uru achim,
uru achim, belev sameach
Uru achim belev sameach,
uru achim, belev sameach
Uru achim !
uru achim
Belev sameach.