Zülüf
Yýldýz Tilbe

Zülüf dökülmüþ yüze aman
Kaþlar yakýþmýþ göze aman, aman
Usandým bu canýmdan aman, aman
Derdimle geze geze

Usandým bu canýmdan aman, aman
Derdimle geze geze

Bu yerlerden git gayrý aman
Katip olup yaz gayrý aman, aman
Bir kazma, bir kürek aman, aman
Mezarýmý kaz gayrý

Bir kazma, bir kürek aman, aman
Mezarýmý kaz gayrý