Nekráèaj Predo Mnou
Zuzana Smatanová

Viem, má to význam,
aj ja si h¾adám cestu, èo vedie niekam ...
Veï ka?dá dia¾ka je tá istá,
ja stojím tu a Ty tam ...

Nekráèaj predo mnou,
mo?no neviem nasledova,
nekráèaj za mnou,
mo?no neviem vies,
nekráèaj ved¾a mòa,
chcem do strán ukazova,
sadnem Ti na plecia,
bude? ma nies!

Hlavu plnú slov mám v?dy,
a v nohách kroky, ktoré nikto nestrá?i ...
Obzerám sa do neznáma,
stojí? tu, som tu aj ja ...

Nekráèaj predo mnou,
mo?no neviem nasledova,
nekráèaj za mnou,
mo?no neviem vies,
nekráèaj ved¾a mòa,
chcem do strán ukazova,
sadnem Ti na plecia,
bude? ma nies!